Become A Donor

Become A Donor
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

info@zegen.com

Warsztaty „KOMUNIKACJI MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ”

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY: Psychologia pozytywna i wiara

KOMUNIKACJI MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ

Szkoła Podstawowa – Janówka 04 XI 2023

Treść i cele:

Jednym z ważnych wymiarów szczęśliwego życia są relacje międzyludzkie. Elementem kluczowym w tworzeniu głębokich i pełnych znaczeń relacji jest komunikacja, która opiera się na słuchaniu, otwartości i szacunku.

Celem warsztatów pt. „Komunikacji można się nauczyć” jest poznanie mechanizmów efektywnej komunikacji interpersonalnej. Odkrycie tego, co może utrudniać spotkanie

i budowanie głębokich więzi z drugą osobą, samym sobą oraz Bogiem. Uczestnik warsztatów zapozna się z modelem konstruktywnego reagowania, aktywnym słuchaniem oraz z wpływem współczesnych środków przekazu na jakość relacji międzyludzkich.

Miejsce:

SP Janówka, Janówka 48A

Uczestnicy:

Warsztat jest adresowany do wszystkich zainteresowanych tematyką: relacji, szczęścia, komunikacji, aktywnego słuchania, roli podejścia doceniającego itp.

Prowadzący:

dr Piotr Kwiatek OFMCap – doktor psychologii, kapłan i zakonnik Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Ukończył trzyletni program terapii Gestalt w Filadelfii (USA). Ponadto odbył szkolenie w Instytucie Alberta Ellisa z Racjonalno-Emotywnej Terapii Behawioralnej (REBT) w Nowym Jorku. Prowadzi zajęcia z interwencji pozytywnych na Uniwersytecie SWPS (Sopot, Poznań, Wrocław) – studia rekomendowane przez założyciela nurtu psychologii pozytywnej, prof. Martina E.P. Seligmana. Jest autorem książek z serii psychologia pozytywna i wiara: Kochaj Boga i nie bój się być szczęśliwym; Ucieszyć się życiem. Cztery okna wdzięczności; W świetle cienia. Trudności w drodze do szczęścia; Sztuka życia bez narzekania; Notatnik w rytmie wdzięczności; Psalmoterapia.

Więcej informacji: www.piotrkwiatek.com

Zagadnienia:

Złożoność komunikacji – podstawy

Aktywne słuchanie.

Trudności w komunikacji (bariery)

Reagowanie konstruktywne i rola podejścia doceniającego.

Komunikacja a technologia. Wpływ cyberprzestrzeni na życie duchowe i relacje między ludzkie.

Konflikty.

Moc słowa Bożego i ludzkiego.

Warsztaty z serii „PSYCHOLOGIA POZYTYWNA I WIARA” łączą naukowe podejście do szczęścia z postawą otwartości na sacrum.

Plan spotkania:

08:30 – Rejestracja uczestników

09:00 – 10:30 – zajęcia 1 (wykład)

Przerwa na kawę / herbatę

11:00 – 12:30 – zajęcia 2 (wykład + warsztat)

Przerwa na obiad (1h)

13:30 – 15:00 – zajęcia 3 (wykład)

Przerwa na kawę / herbatę

15:30 – 17:00 – zajęcia 4 (wykład + warsztat)

Przerwa na kawę / herbatę

17:15 – 17:30 – Podsumowanie

Koszt organizacyjny:

150 zł (obiad w cenie warsztatów)

Informacje i zapisy:

Ks. Krzysztof: ks-zubrzycki@wp.pl (Redaktor Naczelny Martyrii)

Marta: martarozio@gmail.com (Nauczyciel Konsultant, Warminsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia Ełk – zainteresowani nauczyciele otrzymają certyfikat z odbytych warsztatów)