Become A Donor

Become A Donor
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

info@zegen.com

Siostry Misyjne

Zgromadzenie Misyjne Slużebnice Ducha Świętego

Image
Obecnie wspólnota w Węgorzewie liczy trzy siostry: 

s. Eliza Szyprowska SSpS
Pełni funkcję przełożonej
. Od października 2019 r. katechizuje w Zespole Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie. Przebywała w Hiszpanii przez ok. 3 lat

s. Natalia Galtsova
Pochodzi z Kijowa i od stycznia 2024r.pełni posługę zakrystianki w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przez 13 lat posługiwała w Chorwacji.

s. Hanna Kulaszewska SSpS
Jest z zawodu pielęgniarką i od września 2021 r. pracuje w Mazurskim Centrum Zdrowia na Oddziale Wewnętrznym. Przez 7 lat pracowała na misji w Mozambiku. Przynależy do  Chóru Ojczyzna.

NIECH ŻYJE ŚWIĘTY, TRÓJJEDYNY BÓG W SERCACH NASZYCH I W SERCACH WSZYSTKICH LUDZI.

św. Arnold Janssen
Od 16.07.2019 roku  we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie posługują Siostry ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. (łac.: Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti – SSpS)

 Jesteśmy posłane, aby miłość Ojca rozlaną przez Ducha Świętego w naszych sercach przekazywać ludziom na wzór Chrystusa. Przyszedł On po to, aby służyć: nauczał, uzdrawiał, pojednywał, okazywał miłosierdzie i litość, a w końcu wydał się za nas na śmierć. Nasza miłość do ludzi powinna odzwierciedlać miłość Chrystusa i Jego troskę o zbawienie dusz. Powinnyśmy się starać o jej wzrost i dojrzałość w nas, abyśmy coraz bardziej stawały się wszystkim dla wszystkich.

Podstawą i celem naszego Zgromadzenia jest posługa misjonarska. Każdą z naszych prac, mimo ich różnorodności, służymy misyjnemu posłannictwu Kościoła. W zażyłej jedności z Panem i pod kierownictwem Ducha Świętego spełniamy swą misjonarską posługę.

Bóg powołał nas, abyśmy były służebnicami Jego Miłości. Ożywione wiarą, codziennie na nowo odpowiadamy na to wezwanie. Im bardziej wzrasta nasza osobista wiara i staje się fundamentem naszego życia, tym bardziej Bóg może przez nas wzbudzać i pogłębiać wiarę w innych. Z radością i wdzięcznością cenimy własne powołanie zakonno-misyjne i wiernie w nim trwamy, jakkolwiek niezrozumiałe byłyby dla nas drogi Pana.

Nasz dzień

Jako wspólnota zakonna dzień rozpoczynamy od jutrzni w naszej kaplicy i Mszy Świętej. Wspólnie odmawiamy nieszpory lub uczestniczymy w nabożeństwach parafialnych. Każda siostra w ciągu dnia, poza swoją pracą, przeznacza odpowiednią ilość czasu na modlitwę indywidualną, na słuchanie i rozważanie Słowa Bożego. Raz w tygodniu wspólnie dzielimy się Słowem Bożym. Obecność Najświętszego Sakramentu w naszej domowej kaplicy daje okazję do pogłębienia ducha modlitwy i umocnienia osobistej relacji z Jezusem. Styl życia naszej wspólnoty jest świadectwem przynależności do Chrystusa i wyrazem życia radami ewangelicznymi w duchu misyjnym.

Czujesz, że Pan Cię wzywa do służby ?

Zgłoś się do Siostry przełożonej

Modliwtwa o powołania

JANA PAWŁA II

O Jezu, Boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybkami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami.

Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawi­cznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę.

Ty, o Pa­nie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w któ­rym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości.

Spraw, by – odpowiadając na Twoje wołanie – przedłużali, tu na ziemi, Twoja misje, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.
Amen.

SIOSTRY MISYJNE

Służebnice Ducha Świętego

s. Natalia Galtsova
SIOSTRA
s. Eliza Szyprowska SSpS
SIOSTRA
s. Hanna Kulaszewska SSpS
SIOSTRA

Adres

Siostry Misyjne Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 16

Panie, obudź w każdym, kto należy do Twego Kościoła, silny zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali i tym, którzy przestali wierzy. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj Twą łaską misjonarki i misjonarzy w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim, by zrozumiał, że naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwie chrześcijańskie życie. Amen.