Become A Donor

Become A Donor
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

info@zegen.com

Ogłoszenia parafialne oraz intencje 17.07.2023 – 23.07.2023.

PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

16 lipca 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu służy każda niedzielna Eucharystia. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata!
  2. Jutro trzeci poniedziałek miesiąca i zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Ducha Świętego od godz. 6:00 do 7:00. Adorację poprowadzi Dzieło Nieustającej Nowenny Uczniów Jezusa.
  3. Jak zwykle w środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po wieczornej Mszy Świętej o godz.18:00
  4. W sobotę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Zyskała tytuł apostołki Apostołów, ponieważ to ona pierwsza zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana. Jej kult w Kościele zachodnim rozpowszechnił się w XII wieku. Od początku Święta Maria Magdalena patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się właśnie siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Dotychczasowe liturgiczne wspomnienie Świętej Marii Magdaleny papież Franciszek podniósł do rangi święta w 2016 roku.
  5. W przyszłą niedzielę, 23 lipca, w bliskości wspomnienia Świętych Joachima i Anny (26 lipca), przypada trzeci Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Jako temat tego Dnia papież Franciszek wybrał słowa: „Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie” (Łk 1, 50). To zdanie jest ściśle związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie kilka dni później. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych to nie tylko przypomnienie i docenienie ich niezastąpionej roli. Chodzi nie tylko o docenienie ich obecności w kościele podczas liturgii i na prywatnej modlitwie. Papież Franciszek, wpisując ten dzień do kalendarza obchodów kościelnych, pragnie podkreślić także ich obecność i rolę w rodzinach oraz społecznościach lokalnych. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni” – podkreśla papież Franciszek w swoim nauczaniu. W naszej wspólnocie mamy wiele osób w podeszłym wieku, tym bardziej i nie tylko w tę przyszłą niedzielę bądźmy blisko nich i polecajmy ich szczególnej opiece opatrzności Bożej.
  6. Ponieważ we wtorek następnego tygodnia 25 lipca, czcimy Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, już w przyszłą niedzielę w naszej parafii pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii będzie miało miejsce po każdej Mszy Świętej – już dziś serdecznie zapraszam! Włączamy się w akcję MIVA POLSKA.
  7. Za tydzień w naszej parafii będziemy gościć ks. dr Edwarda Golińskiego, który wygłosi sowo Boż i będzie można nabyć za dobrowolną ofiarą jego książkę pt. „Z kart moich wspomnień”.
  8. Wielkie BÓG ZAPŁAĆ kieruję w stronę osób i instytucji, które się zaangażowały w przygotowania i podjęcie pielgrzymów, którzy wyruszyli z Kętrzyna i kierują się do Wilna. Dziękuję Ks. Konradowi Sobieckiemu, Ks. Michałowi Maciejewskiemu, Ks. Stanisławowi Pajewskiemu, ks. mjr Arturowi Majorek oraz żołnierzom,  p. p. Katarzynie i Władysławowi Herbaczewskim s. Alinie, p. Renacie Pogorzelskiej, p. Jadwidze, p. Barbarze Klimaszewskiej, p. Leszkowi Czerniawskiemu Prezesowi „Społem” PSS w Węgorzewie, Dyrekcji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie oraz wszystkim, którzy przyjęli pielgrzymów pod swój dach.
  9. Wyrazy podziękowania składam również p. Stanisławowi Białobrzeskiemu za jego wielką życzliwość i wykonane profesjonalnie prace na plebanii.

 

                                                  XV NIEDZIELA ZWYKŁA– 16.07.2023 r.

7:00 + Jakub Nagrodzki w 32 r. śm.
8:30 + Grażyna Curyłło w 2 r. śm., Alan Fiłonowicz w 3 r. śm., zm. z rodz. Fiłonowicz
10:00 Za Parafian
11:30 + Maria w 1 r. śm., Jan Bazylewicz
13:00 + Kazimierz Łojko – int. of. od rodziny z Lubelskiego
18:00 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla rodzin Joanny i Marka oraz ich dzieci

                                              PONIEDZIAŁEK. Dzień powszedni – 17.07.2023 r.

7:00 + Jan Hapoński – int. of. od przyjaciół
18:00 + Adela, Tadeusz, Zofia, Olga, Stefan
18:00 + Jerzy i Waleria Trąbczyńscy

                                                    WTOREK. Dzień powszedni 18.07.2023 r.

7:00 + Krzysztof Suwezda – int. of. od przyjaciół
18:00 + Grzegorz w 5 r. śm., Marian

                                                    ŚRODA. Dzień powszedni – 19.07.2023 r.

7:00 + Sabina, Stanisław, Zbigniew, Lilia
18:00 + Zenon Malanda w 6 miesiąc po śmierci

                                                 CZWARTEK.  Dzień powszedni – 20.07.2023 r.                                                                                

7:00 + Stanisław Wróbel
18:00 + Wacława (k) Rozgaiło w 23 r. śm., Antonina (k) Romanowicz

                                                     PIĄTEK. Dzień powszedni – 21.07.2023 r.

7:00 + Jadwiga Jaremko w 30 dzień po pogrzebie
18:00 + Aleksander Tkacz (2 – gi miesiąc po śmierci), + Krystyna, Tekla, Jan, Anna

                                            SOBOTA. ŚWIĘTO św. Marii Magdaleny – 22.07.2023 r.

7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski w 60 rocznice ślubu Anny i Edwarda z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Bożej dla nich i rodziny
18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski w 40 rocznice ślubu Marianny i Marka z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

 

                                                  XVI NIEDZIELA ZWYKŁA– 23.07.2023 r.

7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski w 23 r. ślubu Małgorzaty i Pawła z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej
8:30 + Zofia Stanisławska w 24 r. śm.
10:00 ZA PARAFIAN
11:30 + Daniela Marzęcka w 6 r. śm.
13:00 + Jan Rybka w kolejną rocznice śmierci, Janina, Eugeniusz Rybka
18:00 + Helena w 7 r. śm., Mirosław w 25 r. śm.