Become A Donor

Become A Donor
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

info@zegen.com

Kongres Eucharystyczny – Bieżący Harmonogram

❗❗❗Zapraszamy do licznego uczestnictwa w Kongresie Eucharystycznym Diecezji Ełckiej❗❗❗
INFORMACJE KONGRESOWE:
🙏😇 26 maja 2024 r. – niedziela
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Stacja Kongresowa w parafiach wokół tematu „Eucharystia buduje Kościół. Kościół żyje dzięki Eucharystii”. To dzień dziękczynienia za wspólnotę Kościoła parafialnego.
🙏😇 27 maja 2024 r. – poniedziałek
O godz. 18:00 Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21:00 „Kto pożywa moje Ciało i Krew moją pije trwa we Mnie a Ja w nim” (J 6, 56).
Adoracja w intencji pokoju w świecie i naszej Ojczyźnie.
🙏😇 28 maja 2024 r. – wtorek
O godz. 18:00 Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21:00 „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”(J 6,54).
Adoracja w intencji przebłagania za grzechy przeciwko Eucharystii, w intencji nawrócenia grzeszników i zadośćuczynienia za ich grzechy.
🙏😇 29 maja 2024 r. – środa
O godz. 18:00 Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21:00 „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).
Adoracja w intencji młodzieży naszej diecezji, za maturzystów.
🙏😇 30 maja 2024 r. – czwartek
UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Kongres Eucharystyczny we wszystkich parafiach. Dzień dziękczynienia za Eucharystię i Szafarzy Eucharystii. Uroczysta procesja do czterech ołtarzy.
🙏♥️ Prośmy Ducha Świętego, by Kongres stał się czasem trwania na adoracji przed Najświętszym Sakramentem, by był wielką wspólną modlitwą duchownych i świeckich, dziękczynieniem za Eucharystię, za szafarzy Eucharystii i wypraszaniem łaski powołania kapłańskiego dla ludzi młodych, szukaniem nowych dróg i sposobów głoszenia Ewangelii o zbawieniu i służenia bliźnim, szczególnie chorym, potrzebującym i żyjącym na peryferiach.
Te cele osiągniemy poprzez uczestniczenie we Mszach Świętych, przyjmowanie Komunii Świętej, trwanie na adoracji przed Najświętszym Sakramentem a także poprzez formację eucharystyczną i udział w nabożeństwach oraz procesjach eucharystycznych.