Pielgrzymowanie

Ks.Proboszcz
Odsłony: 601

Chrystus stara się wpoić ludziom przekonanie, że tylko Boga  można i trzeba miłować ponad wszystko, co stworzone; tylko Bóg może stawiać człowiekowi wymaganie takiej miłości która jest "ponad wszystko"; tylko też Bóg, na mocy owego wymagania radykalnej i totalnej miłości, może wzywać człowieka, aby "szedł za Nim" bez zastrzeżeń i ograniczeń, w sposób niepodzielny, jak czytamy w Starym Testamencie: "Za Panem, Bogiem swoim pójdziesz, przestrzegając Jego poleceń. Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego" JP II.