winterlake01.JPGwinterlake02.JPGwinterlake03.jpgwinterlake04.jpgwinterlake05.jpgwinterlake06.jpgwinterlake10.JPGwinterlake11.JPGwinterlake12.jpgwinterlake13.jpgwinterlake14.jpgwinterlake15.JPGwinterlake16.jpgwinterlake17.jpg

SŁOWO BOŻE NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ - 15.01.2017r.

''Ja to ujrzałem i daję  świadectwo, że On jest Synem Bożym''. / J 1,34/.

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam spotkanie Jana Chrzciciela z Jezusem. Jan rozpoznaje w Nim wyczekiwanego Mesjasza i Zbawiciela. Tym, co pozwoliło mu rozpoznać w Jezusie Baranka Bożego był dany od Boga znak gołębicy, symbolu Ducha Świętego. Z kart Ewangelii wyłania się obraz Jana Chrzciciela jako człowieka pokornego. Wiedząc, że Bóg uczynił go znakiem nadchodzącego Mesjasza, pozostał wierny do końca temu powołaniu, kierując uwagę swoich uczniów na prawdziwego Nauczyciela - Jezusa Chrystusa.

Dzisiaj Bóg pyta każdego z nas, czy mamy otwarte oczy, czy ujrzeliśmy Jezusa i Jego działanie i czy jesteśmy gotowi świadczyć o Nim.

Joomla templates by a4joomla