SŁOWO NA XXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ - 04.09.2016r.

Ks.Proboszcz
Odsłony: 816

"Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem". /Łk 14, 27/

Przeżywamy pierwszą niedziele września. Pan Jezus mówi nam, że "Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może  być moim uczniem" (Łk 14, 33). Bywają nieraz w życiu człowieka takie chwile, że trzeba nieraz dla wyższych spraw poświęcić niższe. Np. dla miłości Boga wyrzec się miłości człowieka. Wydaje się nam wtedy, że wiele w naszym życiu tracimy. Ale to jest tylko pozorna strata. Pan Bóg za najmniejszą ofiarę poniesioną dla Niego, sowicie nas wynagrodzi. 

Msza św. niedzielna, w której uczestniczymy jest przykładem pełnego wyrzeczenia  się przez Chrystusa wszystkiego. Jest powtórzeniem ofiary krzyża, ale jest także wielkim "memento" dla każdego z nas, kto jeszcze zastanawia się nad tym czy warto , czy nie warto w życiu naśladować Chrystusa.