winterlake01.JPGwinterlake02.JPGwinterlake03.jpgwinterlake04.jpgwinterlake05.jpgwinterlake06.jpgwinterlake10.JPGwinterlake11.JPGwinterlake12.jpgwinterlake13.jpgwinterlake14.jpgwinterlake15.JPGwinterlake16.jpgwinterlake17.jpg

Słowo na V Niedzielę Wielkiego Postu - 22.03.2015r.

,,A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie''. (J 12, 32)

Nawet dla Jezusa cierpienie i umieranie było czymś trudnym. Już prorok Jeremiasz w pierwszym czytaniu, przeznaczonym na dzisiejszą niedzielę, powiedział: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.To wspaniała prawda, którą dziś na nowo, a zdaję się, że jeszcze z większą mocą przypomina nam prorok Jeremiasz, że oto mamy Boga, który jest Miłością: ...Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.
Tę prawdę ubogacają św. Paweł w Liście do Hebrajczyków oraz Jan Ewangelista, wskazując nam na Chrystusa, Syna Bożego, który jest największym darem Miłości Boga do człowieka. Otóż Chrystus, posłuszny Ojcu, przez swoje cierpienie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie, otwiera nam drogę ku życiu, ku zbawieniu, ku świętości, ku prawdziwej wolności dziecka Bożego.

Niech 5 już Niedziela Wielkiego Postu, będzie dla nas wszystkich inspiracją do modlitwy zawierzenia, do modlitwy o pokój, miłość i ufność naszych serc.

Joomla templates by a4joomla