winterlake01.JPGwinterlake02.JPGwinterlake03.jpgwinterlake04.jpgwinterlake05.jpgwinterlake06.jpgwinterlake10.JPGwinterlake11.JPGwinterlake12.jpgwinterlake13.jpgwinterlake14.jpgwinterlake15.JPGwinterlake16.jpgwinterlake17.jpg

LICZENIE WIERNYCH 2015 r.

Dnia 25 października 2015 r. (Niedziela) odbywało się w Polsce liczenie wiernych. W naszej Wspólnocie Parafialnej wyniki są następujące:
* ogółem parafia liczy 6789 osób (dane z Urzędu Skarbowego na dzień 31.12.2014 r.) - na Niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 1287 osób (co stanowi 18,96% ogółu). Mężczyzn uczestniczyło 488 (37,92%), a kobiet 799 (62,08%).

* do Komunii Świętej przystąpiło tego dnia 599 wiernych (co stanowi 46,54% ogółu uczestniczących na niedzielnej Eucharystii). 162 mężczyzn tego dnia przystąpiło do Komunii Świętej (co stanowi 27,05% ogółu), a kobiet 437 (co stanowi 72,95% ogółu).

W porównaniu z rokiem poprzednim: dnia 19 października 2014 r. (Niedziela) wg danych z Urzędu Skarbowego na dzień 31.12.2013 r. parafia liczyła 6730 osób - na niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 1099 osób (co stanowi 16,33% ogółu wszystkich wiernych). Do Komunii Świętej przystąpiło 527 osób (47,95% ogółu uczestniczących w Niedzielnej Eucharystii) z tego 135 mężczyzn (25,62% ogółu) i 392 kobiety (74,38% ogółu).

Raz sumując. Liczba wiernych uczestniczących w Niedzielnej Eucharystii wzrosła o 2,63% (2014 r. - 1099 osób; 2015 r. - 1287 osób). Liczba wiernych przystępujących do Sakramentu Eucharystii (Komunia Święta) w 2014 r. - 527 osób (47,95% ogółu); 2015 r. - 599 osób (46,54% ogółu). Pod względem liczebny wzrosła, ale procentowo zmalała o 1,41%.

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Parafianom za obecność i czynny udział w życiu naszej Wspólnoty Parafialnej jak i Wspólnoty całego Kościoła Powszechnego.  Duszpasterze

Joomla templates by a4joomla