winterlake01.JPGwinterlake02.JPGwinterlake03.jpgwinterlake04.jpgwinterlake05.jpgwinterlake06.jpgwinterlake10.JPGwinterlake11.JPGwinterlake12.jpgwinterlake13.jpgwinterlake14.jpgwinterlake15.JPGwinterlake16.jpgwinterlake17.jpg

Dokumenty

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY SAKRAMENTACH

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Udzielany jest w każdą  Niedziele roku, na Mszy Św. o godz. 11:30 i 13:00. Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

1.    Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego(oryginał do wglądu).

2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii niż parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Węgorzewie.

(w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)

Rodzice Chrzestni:

Nazwiska i Imiona Rodziców Chrzestnych z adresem zamieszkania oraz wiekiem.

Zaświadczenia parafii Rodziców Chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

Kartkę o odbytym Sakramencie Pokuty i Pojednania

(ową kartkę można otrzymać w kancelarii parafialnej lub w parafii rodzinnej od Księży pracujących w danej Parafii).

 Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

- Niewierzący czy osoby innej wiary,
- Osoby niepraktykujące,
- Żyjące na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
- Nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
- Prowadzący gorszący tryb życia.

Przygotowanie dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w piątek przed terminem Chrztu po wieczornej Mszy św. (ok. godz. 18.30).

 

Pierwsza Komunia Święta

 

 Do przyjęcia przez Dziecko I Komunii Świętej potrzebna jest metryka chrztu dziecka. Jeżeli dziecko było ochrzczone w parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła owa metryka nie jest konieczna. Natomiast jeżeli dziecko było ochrzczone w innej parafii należy wziąć metrykę chrztu dziecka z parafii chrztu. Należy ją dostarczyć jak najszybciej.

 

 

BIERZMOWANIE

-metryka chrztu świętego

-zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

-w przypadku osób starszych-świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa. W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania

2. Dowody osobiste

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w Katechezach Przedmałżeńskich (w naszej parafii katechezy rozpoczynają się w okresie Wielkiego Postu i trwają przez cały ten okres. Spotkania odbywają się, co Sobota od godz. 16:00)

4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej

5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.

6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe.

2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy na wezwanie przez rodzinę chorego.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

- Stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;

- Na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę!!! z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

 

POGRZEB KATOLICKI

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

 1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)


 2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią, np. od Kapelana Szpitala


 Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)

Joomla templates by a4joomla