winterlake1.JPGwinterlake10.JPGwinterlake11.JPGwinterlake12.jpgwinterlake2.JPGwinterlake3.jpgwinterlake4.jpgwinterlake5.jpgwinterlake6.jpg

Rok Wiary 2012/2013

PANIE,PRZYMNÓŻ NAM WIARY

11 października 2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II Ojciec Święty Benedykt XVI w Rzymie dokonał otwarcia Roku Wiary.

 W tym też dniu minęło 20 lat od opublikowania przez błogosławionego Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego.

W założeniu papieża Rok Wiary ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa, zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Powinien również wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma być też prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy troszczą się o wychowanie chrześcijan.
Papież zaznacza, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii.
Jednocześnie pragnę, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary.Rok Wiary kończący się w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku.

Zachęcamy wszystkich wierzących do pogłębienia swojej wiary która daje nam siłę w ziemskim pielgrzymowaniu do domu Ojca.

Joomla templates by a4joomla